Эрудыт-шоу "Нам засталася спадчына"

04.11.2019

   У ходзе мерапрыемства вучні пашырылі свае веды пра родную мову, вусную народную творчасць, абрады і традыцыі беларусаў, а таксама развівалі вобразнае і лагічнае мысленне, узбагачалі слоўнікавы запас. Эрудыт-шоу садзейнічала выхаванню патрыятычных пачуццяў, нацыянальнай самасвядомасці праз асэнсаванне нацыянальных каштоўнасцей, выхаванню любові і павагі да роднага слова.